Skip to content

Başvuru sahipleri için veri koruması

Başvuru sahipleri için TOP seven GmbH & Co. KG tarafından kişisel verilerin işlenmesine ilişkin bilgiler (e/k/d)

Kişisel verilerinizin korunmasını çok ciddiye alıyoruz. Başvurunuzla bağlantılı olarak topladığımız kişisel verilerinizi, bu veri koruma bilgilerine ve geçerli yasal veri koruma düzenlemelerine (özellikle GDPR ve FVKY) uygun olarak işliyoruz. Aşağıda kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında sizi bilgilendiriyoruz:

Madde 1 kişisel verilerin işlenmesi, sorumlu kişi ve veri koruma görevlisi hakkında bilgiler

(1) Kişisel veriler, kişisel olarak sizinle ilgili olabilecek tüm verilerdir, ör. isim, cinsiyet, doğum tarihi, adres, E-posta adresi vb. (2) Başvurunuz kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesinden sorumlu kişi, AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) Mad. 4, Paragraf 7: TOP seven GmbH & CO. KG Schiffbauerweg 1, 82319 Starnberg E-Posta: info@topseven.com (3) Veri koruma görevlisi ile datenschutz@topseven.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Madde 2 kategoride kişisel veriler ve işleme amaçları

(1) Başvuru sürecinin bir parçası olarak, sizden aşağıdaki kişisel veri kategorilerini işliyoruz:
 • a) Ana veriler (buna ör.: isim, cinsiyet, doğum tarihi dahil)
 • b) İletişim bilgileri (ör.: adres, E-posta adresi, telefon numarası dahil)
 • c) Başvuru belgeleri (ör.: sertifikalar, öz geçmiş, fotoğraf dahil)
 • d) Mesleki gelişime ve edinilen bilgilere ilişkin veriler (ör.: eğitim ve ileri eğitim, mesleki deneyim, ek nitelikler dahil)
 • e) Başvurunuzla birlikte bize verdiğiniz diğer gönüllü bilgiler
(2) Tarafımızca ilan edilen bir pozisyona veya muhtemelen başka bir pozisyona (ör. talep edilmemiş bir başvuru durumunda) uygunluğunuzu kontrol etmek ve bir başvuru sürecini yürütmek için başvurunuzla bağlantılı olarak bize gönderdiğiniz veya göndereceğiniz verileri işliyoruz.

Madde 3 Yasal dayanak

(1) Başvuru sürecinde kişisel verilerinizin işlenmesi için yasal dayanak öncelikle FVYK yasası Madde 26’dır. Daha sonra, bir istihdam ilişkisinin kurulmasına ilişkin kararla bağlantılı olarak gerekli olan verilerin işlenmesine izin verilir. (2) Seçim sürecine ilişkin ek yasal gereklilikler, özellikle Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) ve ulusal Genel Eşit Muamele Yasası’ndan (GEM) kaynaklanmaktadır. (3) Başvuru süreci tamamlandıktan sonra verilerin yasal işlemler için gerekli olması halinde, veri işleme özellikle GDPR yasası, Madde 6’ya uygun olarak, meşru çıkarların yerine getirilmesi için GDPR yasası, Madde 6, Paragraf 1 bent f. gerekliliklerine dayanarak yapılabilir. O halde bizim çıkarımız iddiaların iddia veya savunmasında yatar. (4) Kişisel verilerin başka amaçlar için işlenmesine açık rızanızı verirseniz, bu işlemenin yasallığı, GDPR yasası, Madde 6, Paragraf 1 bent f. uyarınca rızanıza dayanmaktadır.

Madde 4 Verilerinizin aktarılması

(1) Başvurunuz alındıktan sonra, başvuru verileriniz sorumlu yönetim asistanı ve gerektiğinde insan kaynakları departmanı tarafından görüntülenecektir. Uygun başvurular dahili olarak, söz konusu pozisyondan sorumlu olan ve sonraki sürecin koordine edildiği sorumlu departman yöneticisine iletilir. Prensip olarak, verilerinizi diğer kurumlara yasal olarak aktarmak zorunda olmadıkça, başvuru sürecimizin düzgün akışı için buna ihtiyaç duyan yalnızca şirketteki kişiler verilerinize erişebilir. (2) Bazı durumlarda, verilerinizi işlemek için harici BT hizmet sağlayıcıları kullanırız. Bunlar tarafımızca özenle seçilmiş ve görevlendirilmiştir, talimatlarımıza bağlıdırlar ve düzenli olarak kontrol edilirler.

Madde 5 Gönüllülük veya sağlama yükümlülüğü

(1) Yasal bir seçim süreci yürütmek ve dolayısıyla özellikle doldurulacak pozisyonla ilgili uygunluğunuzu, yeteneğinizi ve profesyonel performansınızı değerlendirmek için, sizinle ilgili belirli kişisel verilere ihtiyacımız var. Ancak başvurunuz kapsamında, yalnızca başvurunun kabulü ve değerlendirilmesi için gerekli olan kişisel verileri sağlamalısınız. (2) Bu kişisel verileri sağlamadığınız takdirde, sizinle bir istihdam ilişkisi kurma konusunda bir karar veremeyeceğimiz anlamına gelebilir.

Madde 6 Saklama süresi

(1) Başarısız bir başvuru durumunda, kişisel verilerinizin işlenmesini derhal kısıtlayacağız ve yalnızca arşivleme amacıyla kaydedeceğiz. Kişisel verileriniz, reddedilmenizin ardından en geç altı ay içinde tarafımızdan silinecektir; bu kapsamda başvuru belgeleri imha edilecektir. (2) Kişisel verilerinizin daha uzun süre saklanmasına izin vermeniz durumunda, kişisel verilerinizi onay beyanınıza uygun olarak saklayacağız. (3) Kabul edilmeniz durumunda kişisel verileriniz, başvuru veri sisteminden personel dosyasına, gerekli ölçüde aktarılacaktır.

Madde 7 Verilerinizin işlenmesine itiraz

Özel durumunuzdan kaynaklanan nedenlerle, GDPR yasası, Madde 6, Paragraf 1, bent f’ye (çıkarların ağırlığına dayalı veri işleme) dayalı olarak, sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesine istediğiniz zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz. Böyle bir itirazda bulunurken, kişisel verilerinizi neden bizim yaptığımız gibi işlenmemesi gerektiğini açıklamanızı istiyoruz. Haklı bir itirazınız olması durumunda, durumu inceleyeceğiz ve veri işlemeyi durduracağız, ayarlayacağız veya işlemeye devam edeceğimiz temelde, korumaya değer zorunlu nedenlerimizi size göstereceğiz.

Madde 8 Haklarınız

(1) Kişisel verilerinizle ilgili olarak bize karşı aşağıdaki haklara sahipsiniz:
 • Kişisel verilerinizin içeriği ve kullanımı hakkında bilgi edinme hakkı (GDPR yasası, Madde 15)
 • Düzeltme ve tamamlama hakkı (GDPR yasası, Madde 16)
 • Daha fazla işlem için yasal bir dayanak yoksa silme hakkı (GDPR yasası, Madde 17)
 • İşlemenin kısıtlanması hakkı (GDPR yasası, Madde 18)
 • Veri aktarım hakkı (GDPR yasası, Madde 20)
 • Özel durumunuzdan kaynaklanan nedenlerden dolayı, kişisel verilerinizin tarafımızca işlenmesine her zaman itiraz edebilirsiniz (GDPR yasası, Madde 21). Yasal gereklilikler karşılanırsa, kişisel verileriniz TOP seven GmbH & Co. KG tarafından başka bir işleme tabi tutulmayacaktır.
 • Kişisel verilerin işlenmesine yönelik onayınızı istediğiniz zaman feshedebilirsiniz. Lütfen feshetmenin yalnızca gelecekte geçerli olacağını unutmayın. Feshetmeden önce gerçekleşen işlemler bundan etkilenmez.
(2) Kişisel verilerin tarafımızca işlenmesinin veri koruma yönetmeliklerini ihlal ettiğini düşünüyorsanız, yetkili bir veri koruma denetleme makamına da başvurabilirsiniz.

Madde 9 Diğer

Verilerinizle ilgili olarak otomatik karar verme süreçleri kullanmıyoruz. TOP seven GmbH & Co. KG Tarih: 11/2020